Οδηγίες Ασφάλειας Χειρωνακτικής Διακίνησης Φορτίων

Τεχνικός Ασφαλείας• Πριν σηκώσετε οποιοδήποτε αντικείμενο βεβαιωθείτε προηγουμένως πως έχετε την ικανότητα να το σηκώσετε με ασφάλεια. Αν έχετε αμφιβολίες ζητήστε βοήθεια ή χρησιμοποιείστε ανυψωτικό μέσο.
• Πριν σηκώσετε ένα αντικείμενο βεβαιωθείτε πως δεν έχει λιπαρές ουσίες (γράσα κλπ) που μπορούν να το κάνουν να γλιστρήσει από τα χέρια σας.
• Βεβαιωθείτε πως θα βλέπετε μπροστά σας και ότι η διεύθυνση όπου θα κινηθείτε είναι καθαρή από λιπαρές ουσίες, χυμένα υγρά που γλιστρούν και εμπόδια.
• Όταν δύο άτομα σηκώνουν ένα βάρος θα πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειες τους και να καθορίσουν τον τρόπο που θα ειδοποιήσει ο ένας τον άλλο, αν χρειαστεί απρόοπτα να αφήσουν το βάρος.
• Όταν σηκώνετε βαριά αντικείμενα να χρησιμοποιείτε όσο μπορείτε τα κάτω άκρα, για να κουράζετε λιγότερο τη μέση σας.

Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω τρόπους ενέργειας:
• Να πιάνετε καλά το αντικείμενο.
• Η ράχη σας να είναι όρθια και το πηγούνι σας προς τα μέσα.
• Να έχετε τα γόνατά σας λυγισμένα.
• Να ισορροπείτε το σώμα σας.
• Να σηκώνετε το φορτίο σταθερά.
• Να μη στρέφετε τον κορμό σε σχέση με τα πόδια
• Την ίδια μέθοδο, αλλά αντίστροφα θα πρέπει να ακολουθείτε όταν ακουμπάτε το βάρος κάτω. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΣΑΣ. Να τοποθετείτε πάντοτε κάποιο αντικείμενο από κάτω ούτως ώστε τα δάκτυλά σας να είναι ελεύθερα.
• Προσέχετε πάντα τις άκρες που κόβουν και τα καρφιά που προεξέχουν. Μη μεταφέρετε υλικά πριν βγάλετε τα καρφιά ή πριν τα κτυπήσετε προς τα μέσα.
Χρησιμοποιείστε γάντια όταν μεταφέρετε ή σηκώνετε αντικείμενα με κοφτερά ή μυτερά άκρα.

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι οι παρακάτω:
• Ο όγκος του φορτίου
• Το σχήμα του
• Το ύψος ανύψωσης
- Από το έδαφος το ανώτατο όριο 50-75 cm
- Από το ύψος των γονάτων, μέχρι 90-100 cm
- Από το ύψος των αγκώνων, μέχρι τους ώμους
• Η απόσταση που πρέπει να διανυθεί.
• Οι διάδρομοι μεταφοράς να ελέγχονται από πριν για τυχόν ύπαρξη εμποδίων.
• Αν ένα αντικείμενο μεταφέρεται με περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να υπάρχει συντονισμός των κινήσεων.
• Ένα φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα πάνω από το κέντρο βάρους του με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται η προσπάθεια για να κρατηθεί σε ισορροπία.